Rötar nedir – Rötar ne demektir

RÖTAR i. (fr. retard). Gecikme, özellikle bir taşıtın hareketinin veya varışının gecikmesi: Küçük bir rötarımız olduğu için Diyarkabır’a ancak saat bire doğru varıyoruz (R. N. Güntekin). || Teşm. yol. Bir şeyi gereken zamandan sonra yapma: Biz asıl medeniyet seferinde nice rötarlar rekoru kırmışızdır (F. R. Atay).

— Ted. Rötar şırınga, rötar şekil, rötar eriyik, bir ilâcı bir defada kuvvetli bir dozda veya sık sık vermekten sakınmak ve vücutta uzun süre alıkoymak amacıyle başvurulan usul ve bu amaçla kullanılan ilâç, eriyik: Rötar ensülin. Bk. ANSIKL.

— ANSiKL. Ted. Rötar denilen eriyik veya süspansiyonların kullanılması, sürekli ve düzenli etki göstermesi gereken bir ilâcın organizmada uzun süre kalmasını sağlar. Rötar etkisi, ilâcı yavaş emilen bir bileşik halinde şırınga ederek (yağlı eriyik, kristal süspansiyon, deriye gömülen hap veya implant) veya etkisizken dokularda yavaş yavaş hidrolize uğrayarak etkili hale gelen bir madde vererek (prokain esteri, protein türevi veya protein-maden türevi v.b.) sağlanır. Sağlanan rötarlar genellikle 12 ilâ 24 saatliktir; bu şekilde, ilâcı günde bir veya iki defa vermek mümkündür. Bazı hallerde rötar birkaç gün, hattâ birkaç haftaya kadar çıkabilir (hormonlar, plasenta veya amniyos implantı v.b.). [LM]

Yorum yazın