Rota nedir

ROTA i. (ital. rotta). Bir gemi veya uçağın gidiş yönü, izleyeceği yol. || Mec. Gidilen yol: Ayağı o kadar alışmıştı ki, karanlıkta tayin ettiği rotada yanılmadı (B. Felek).

— DEY. Rotayı değiştirmek, tutumunu değiştirmek, izlediği yoldan ayrılmak.

— Ask. Hedef rotası, hareketli bir hedefin izlediği yol.

— Denize. Rota açısı. Bk. AÇI. || Rota almak, [gemi için] gideceği yere hareket etmek. || Rota değiştirmek, [gemi için] izlediği yolu değiştirmek. || Rota düzeltmek. Bk. DÜZELTMEK. || Rota kaydedici, cayros-tatik pusulalara bağlı olarak, üstünde gidilen rotayı yazan âlet. || Rota subayı, geminin rotasıyle ilgili bütün hesaplardan sorumlu subay. || Rota vermek, dümenciye takip etmesi gereken rotayı vermek. || Rotada olmak, kumandan tarafından verilen rotayı takip etmek. || Rotadan düşme veya rotadan sapma, rüzgâr veya akıntıların etkisiyle geminin rotasından kayması. || Rotaya almak, gemiyi harita üzerinde çizilen rota çizgisinin karşılığı olan pusula derecesine yöneltmek. || Rotaya gir!, rota hızında çalıştırmak için makineye verilen kumanda. || Bir geminin rotasını kesmek, bu geminin önünden geçmek. || Gerçek rota, değiştirmeler ve düşmelerle düzeltilmiş rota. || Pusulalı rota veya magnetik rota, dümencinin uyduğu rota. || Yolcu gemisi rotası, bir yerden başka bir yere giden yolcu gemilerinin izledikleri rota.

— Have. Rota değiştirme, kötü hava şartları yüzünden bir uçağı, başlangıçta öngörülen havaalanı yerine başka bir alana indirmek i-çin yapılan işlem.

Yorum yazın