Roscio Amerino – Cicero’nun savunması

Roscio Amerino (PRO), Cicero’nun savunması (ocak M.ö. 79). Ameria (Umbria) vatandaşı Roscius, Sulla’nın sürgünler için tespit ettiği sürenin dolmasına rağmen Roma’da öldürülmüştü. Cinayet kurbanının, cinayetten haberdar olan ve Roscius’un mallarına miras yoluyle konmak isteyen iki akrabası, Sulla’nın azatlı kölesi Chrysogonus’a diktatörden Roscius hakkında sürgün karan çıkarması suretiyle tasarılarına ortak olmasını teklif ettiler. Gerçekten de ölenin malları hemen hemen bir hiç karşılığında kendilerine verildi. Sonra Roscius’un oğlundan kurtulmayı tasarladılar ve onu babasını öldürmüş olmakla suçladılar. Cicero Roscius’un oğlunu cesaretle savundu. Sulla’nın iyi niyetinden yararlanılarak onun aldatıldığını öne sürerken bir yandan da Chrysogonus’a ağır sözlerle çıkıştı ve mahkemeden Roma’nm niteliğini bozan bir vahşet sistemine son verilmesini istedi. Roscius’un oğlu beraat etti; fakat Cicero Roma’dan ayrılmayı uygun buldu, Yunanistan ve Asya’da bir geziye çıktı. (L)

Yorum yazın