Römork nedir

RÖMORK i. (fr. remorque). Genellikle motorlu bir taşıt tarafından yedeğe alınarak çekilen motorsuz taşıt.

— Dy Bir motorlu tren tarafından çekilen demiryolu taşıtı.

— Sil. Römork takma, at koşulu eski askerî arabalarda, ön araba ile arka arabayı birleştirme usulü. (Arka araba, merkezlerinden geçen dikey bir eksenle birleştirilmiş iki madenî halka yardımıyle ön arabaya bağlanırdı.) [L]

RÖMORK A 3 i. (fr. remorquage). Deniz Huk. Bir geminin, başka bir gemi tarafından çekilmesi.

— ANSiKL. Deniz huk. Römorka], değişik sebeplerden ileri gelebilir. Bir mavnanın bir römorkör tarafından çekilmesi, mavnanın tek başına hareket edememesi yüzündendir. Bunun gibi kazaya uğramış bir geminin başka bir gemi tarafından çekilmesi de römorkajdır. Bu durumda, bir kurtarma-yardım söz konusudur. (M) *

Yorum yazın