Roma Rotası

Roma rotası, Roma’da rahip hâkimlerden meydana gelen mahkeme. Bk.ANSIKL.
—- ANSIKL. Kilise huk. Roma rotası. Rota mahkemesi, Papalık kançılarlığından gelen ve XII. yy. başlarından itibaren uzmanlaşmış olan bir kuruluştu. «Auditor» unvanı 1245’te ortaya çıktı: 1274’te, auditor’lar meslektaşlarına fikir danışırlardı ve 1331’de, mahkeme niteliği taşıyan bir topluluk meydana getirmişlerdi (Ratio juris kararnamesi). «Rota» adının kaynağı tartışmalıdır. Papa Sixtus IV rota üyelerinin sayısını on iki olarak tespit etti ve Benedictus XIV (1747) bu mahkemenin yetkilerinde tadilât yaptı. Böylece mahkeme, yetkilerini yavaş yavaş kaybetti; XIX. yy. sonunda hemen hemen her türlü faaliyetini durdurdu. 1908’-de, Pius X, Sapienti Consilio kararnamesiyle, bu kuruluşa, istinaf mahkemesi görevini yeniden verdi, özellikle evliliğin iptal sebeplerinin hepsi ve ayrıca İdarî ceza davasını gerektiren durumlar, rota tarafından incelenecekti. 1961’de, rotanın, en yaşlı üye başkanlığında yirmi kadar auditor’u bulunuyordu. (LM)

Yorum yazın