Ricat etmek nedir – Ricat etmek ne demek

Ricat etmek nedir – Ricat etmek ne demek

Geri dönme, çekilme, gelinen yoldan geri kaçma: Yunan ordusu mağlûp ve ricate mecbur oldu (Atatürk). öğle vaktine kadar kanlı ve şiddetli muharebe ederek Şam atlısını bozdu ve onları Muaviye’nin çadırına dek ricate mecbur etti (Cevdet Paşa). |] Vaz geçme: Fakat şimdi yapılmış olan bu müracaatı gayri kabili telâfi bir şey görüyordu; onu tebdile, atılmış olan hatveden ricate imkân bulmak hatırına gelmiyordu (H. Z. Uşaklıgil). || Ricat etmek (eylemek), [asker için] bozularak geri çekilmek: Emevîler ricat ederken Tekke bayırından geçmekte olan bir kol, BizanslIlar tarafından durduruluyor (N. Araz). Geri dönmek: Evet, maziye ricat eylemek bir kerre imkânsız / Ümidin sonra istikbal için sağlam mı? Pek cansız (M.Â. Ersoy). Bir saniye içinde Behlûl o kadar ileri gitmişti ki, artık ricat etmek mümkün değildi (H. Z. Uşaklıgil).

— Ask. Esk. Ricatı kahkariye, askerin bozgun şeklinde geri çekilmesi. || Hattı ricat, geri çekilme hattı.

— Astron. Esk. Ricatı kevâkib, yıldızların mihverlerinde geri dönmesi.

— Huk. Esk. [Erkek için] Boşadığı kadını iddet* süresi içinde yeniden nikâhla-ma.

— Tıp. Ricatı illet, hastalığın nüksetmesi. (M)

Yorum yazın