Riayet etmek – Riayet nedir

Riayet etmek – Riayet nedir

Sayma, saygı, itibar etme, ağırlama: Milletin kâbesi olan kürsüye kendisinden hürmet ve riayet taleb ettim (Atatürk). Korkmayın! Nereye gitseniz de «Ben Silistre muhafızlarındanım» deseniz, ummadığınız riayeti görürsünüz (Namık Kemal). Eğer Yusuf herkesi kendisi gibi zannetmese ve etrafında biraz anlar gözlerle baksa […] Alanyalı Kâzım*m dükkânına gittiği zaman, eskisi kadar riayet görmediğini sezerdi (Sabahattin Ali). || Uyma, boyun eğme: Bütün bu kayıtlara riayet, şartlara itaat, âlem nizamına saygı esas tutulmuştur (N. Araz). || Esk. Gözetme, saklama. || Riayet etmek (veya eylemek), uymak: Bu şartlara riayet etsek ikimiz de aç kalırız (H. R. Gürpınar). Bazı kayıtlar ve şartlara riayet edersem hafız efendiye zevce olabilmek şerefine lâyık görüleceğimi anlıyorum (R. N. Güntekin). Saymak, saygı göstermek: Bizimki gibi ferdî hürriyete riayet eden ve personeline muayyen bir iş göstermeyen […] bir mü-essesede böylesi insanlar daima tehlikeli olur (A. H. Tanpınar). Efendi sen de ne üstüme abanıyorsun? Kadın kısmına biraz riayet ederler (B. Felek). || Riayet olunmak, uyulmak, bağlı kalınmak: Resulullah ile ahdi olanların müddet-i muayyenelerine kadar ahidlerine riayet olunacaktır (Cevdet Paşa).

♦ Ria yeten zf. Esk. Sayarak, riayet ederek: Ahde riayeten evvel emirde İstanbul imparatorunun ruhsatını talep edince … (Namık Kemal).

+ Riayetlû sıf. Esk. «Saygılı» anlamında bir müslüman, bir hıristiyana yazdığı mektupta hitap olarak kullanılır. <M) RİAYETKAR sıf. (ar. riâyet ve fars. kâr’-dan ri^âyet-kâr). Esk. Hürmet eden, sayan, saygı gösteren: Millet Meclisinde Kâzım Karabekir Paşanın fırkası, ahkâm-ı şe-riyeye riayetkâr ve dindardı (Atatürk).

♦ Riayetkara ne zf. Esk. Saygı gösterene, riayet edene yaraşır şekilde.

+ Riayetkarı i. Esk. Riayetkârlık.

♦ Riayetkârlık i. Esk. Riayet etme, sayma, saygı gösterme. (M)

RİAYETSİZ sıf. (riayet’ten riayet-siz). Esk. Saygısız, kaba.

+ Riayetsizlik i. Saymama, saygı göstermeme. || Uymama, uymazlık: Kanunlara riayetsizlik. (M)

Yorum yazın