Reze nedir

Reze nedir

Eşanl. menteşe. || Bir kapıya asma kilit takmak için, kapı kasasına ve kapı kanadına vidalanan iki parçadan meydana gelmiş demir menteşe. (Kasa üzerine vidalanan parça U şeklinde bir kancadır; kapı kanadına vidalanan parça ise, demir lamadan yapılmış iki parçalı bir menteşedir. Bu parçalardan biri kapıya tutturulur, öbürünün üzerindeki yarıktan ise U kanca geçirilir, bu kancaya da asma kilit takılır.)

Kıvrım rezesi, iki kanadın birleştiği bölge. (Enine kesidi incelendiğinde bir kıvrımın rezesi, kıvrımlanmanm en çok olduğu kesimdir. Aynı tabaka içinde yer alan reze daima yatay olmayabilir ve kıvrım rezesinde eksen dalgalanmaları görülür [reze bazen alçalır, bazen yükselir]. Genellikle aynı ağ içinde yer alan antiklinal ve senk-linallerde eksen dalgalanmaları meydana geldiğinden kıvrımlanmış dağ zincirlerinde büyük ve enine antiklinal vc senklinaller oluşur.)

Yorum yazın