Reyon Nedir

Reyon Nedir

Bir mağazanın belli bir çeşit eşya satışına ayrılan bölümü: E-şarp reyonu. (M)

Reyon Nedir

Tekst. Viskozdan yapılan sürekli dokuma ipliklerine verilen ad. («Reyon» terimi, tabiî ipek ile sunî ipek arasında bir karışıklığa yol açmamak için, ilk defa 1924 yılında A.B.D.’-de «sunî ipek» teriminin yerine kullanıldı.) Bk. DOKUMA. Suni dokumalar.

Tekst. Reyon üretimi, İkinci Dünya savaşı sırasında ve savaştan sonraki yıllarda büyük ölçüde arttı. Bugün üretim bir milyon tonu geçmektedir. Ayrıca, kimya sanayiine bağlı olan reyon fabrikaları eskiden yalnız Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya’da toplanmışken zamanla dünyanın her yanma yayılmağa başladı. Bununla birlikte, üretimin büyük kısmını yine de büyük sermayelere, ucuz enerjiye ve bol el emeğine sahip olan sanayileşmiş ülkeler sağlar. Başlangıçta sanayiini avrupa sermayesi ve tekniğiyle geliştiren A.B.D., bugün tek başına dünya üretiminin üçte birini elinde tutar. Japonya 110 000 tonla ikinci sırayı alır; bu ülkeleri 50 000 tonu aşan üretimleriyle Rusya, İngiltere, İtalya, Batı Almanya ve Fransa takip eder. Güney Amerika (Brezilya), Meksika ve Hindistan’da hızla gelişen reyon sanayiinin henüz dünya üretimine pek büyük bir katkısı yoktur.

Yorum yazın