Rey nedir – Rey ne demek

Rey nedir – Rey ne demek

Oy: Bütün bu namzetler dışarda halka lâf ederken, salonun içindeki ikinci seçmenler dışarda söylenenlerden bihaber rey veriyorlar (B. Felek). Fakat rey kutularına yaklaşan zenci sopalarla kovulur (F. R. Atay). || Fikir, düşünce, görüş: Rey-i âcizaneme emniyet ve itimat buyuracak mısınız? (Ziya Paşa). Sübhanallah. Fi asta olan ölmez mi? Beyim siz reyinizi söylemeğe bakınız. Ben vatanım için hasta iken de ölürüm, sağken de ölürüm (Namık Kemal). || — Esk. Rey etnıek, öne sürmek: Beni Mustalik üzerine asker gönderip vurulmalarını rey etti (Cevdet Paşa). || Rey-el-ayn, kendi gözüyle görerek. || Rey-i amm, genel oy. || Rey-i hod, kendi fikri, kendi reyi. || Rey-i salim, doğru düşünce.

— ÇEŞ. DEY. Rey vermek, bir konuda oyunu kullanmak, fikrini söylemek. || Reye koymak, yapılacak bir iş için herkesin fikrini sormak: Encümenlere gitmeden, derhal müzakeresini reye koydu ve kabul edildiğini beyan etti (Atatürk). || Reyini almak, birine baş vurarak onun görüş ve düşüncesini öğrenmek.

— Huk. Bk. OY

Yorum yazın