Revnak nedir

Revnak nedir , Revnak ne demek

Esk. Güzellik, göz alıcılık, parlaklık: Molyer’in dehasına revnak veren budala zevçlerin oynak, güzel karıları değil miydi? (H. R. Gürpınar). Bir zamanlar o kadar revnak bulan bu topraklarda şiirli hatıralar ayıracak ve ona haklı bir şükran borcu ödeyecek (F. R. Atay). || Tazelik, gençlik: Lisan-ı Osmanî’ye ehemmiyet verilerek edebiyat-ı Osmaniye revnak buldu ve söylenildiği gibi, fasihane ve beligane yazılır oldu (Cevdet Paşa). || Revnak-bahş, güzellik, parlaklık veren, tazeliği arttıran. || Revnak-dar, parlak: Çiçekler handesinden serpilen elvan-ı revnakdar (Tevfik Fikret). || Revnak-efza, bir şeyin güzelliğini, parlaklığını arttıran. || Revnak-ı bahar, baharın güzelliği ve tazeliği. || Revnak-ı cemal, yüz güzelliği.

+ Revnaklı sıf. Esk. Parlak, güzel, süslü: Nice revnaklı şehirler görülür dünyada / Lâkin efsunlu güzellikleri sensin yaratan (Yahya Kemal). Çünki tabiat bağışlarının en revnaklısı olan nazar, ilk bakışta vatan toprağına ilişir (Namık Kemal).

Yorum yazın