Reviş Nedir

Reviş Nedir , Reviş ne demek

(fars. reften’den reviş). Esk. Yürüyüş, geçiş: Bu naz ü reviş sende ki var, taze nihalim / Bilsem ya nasıl serv-i hıra-man olacaksın (Ziya Paşa). Gülüp geçen şu müzehher kadınların, insan / Revişlerinde sezer bir şemim-i istihkar (Tevfik Fikret). || Mec. Gidiş, tarz, usul, tutum: Lâkırdının revişini böylece değiştirdikten sonra, işi adamakıllı alaya vurduk (B. Felek). Meselâ «hak, adalet» gibi tabirler uydurmuşlar, yaşayışın revişindeki âhengi bozmaya kalkmışlardır (Ömer Seyfeddin). Gamlı gözlerinde, hiçbir debdebenin, hiçbir saadetin daimî olmadığını sezen, hayatın şekilden şekle giren revişinden ürkmüşlerin bakışı vardı (H. E. Adıvar). || Oluş, geçiş

Yorum yazın