Rapor Yazmaya Nasıl Başlanır

Rapor Yazmaya Nasıl Başlanır

Herhangi bir şey nasıl öğrenilir? Yapa yapa değil mi? Futbolu nasıl öğrenirsiniz? Oynaya oynaya. Öyleyse, rapor yazmayı da yaza yaza öğreniriz.
Bu da kuşkusuz birdenbire olmaz. Bir sihirbaz, değneğini dokundurur dokundurmaz şapkasından bir tavşan çıkarabilir ama, hiç kimse sihirli bir değnek dokunmuş gibi, ansızın iyi bir rapor yazamaz.
İyi bir rapor yazabilmek için neler yapmalıyız?
Herşeyden önce, bir plan çizip bu planı adım adım izlemeliyiz.
Bu plan nasıl olmalıdır?
İyi rapor hazırlamasını bilen kimseler şöyle bir plan çizerler:
1) önce, rapor yazılacak konuyu seçmek.
2) Seçilen konuyu iyice anlamak, ne gibi şeylerden söz edileceğini tasarlamak. Raporu okuyanın, neler öğrenmek isteyeceğini saptamak.
3) önemli noktaları bulmak.
4) Bu noktaları unutmamak için not etmek.
5) önemli noktaların nelerden ya da hangi kaynaklardan elde edildiğini not etmek (Sonradan bu kaynakları açıklamak gerekeceği için).
6) Çıkarılan notları taslak şeklinde düzenlemek.
7) Raporun ilk taslağını yazmak.
8) Yazılan taslağın düzelecek yerlerini düzeltmek, eksikleri eklemek.
9) Taslağı temize çekmek.

Yorum yazın