Rapor Nedir – Nasıl Yazılır

Rapor Nedir – Nasıl Yazılır

Herhangi bir gerçeği, düşünceyi, durumu, olayı ya da deneyi yazılı olarak anlatmaya ya da tanımlamaya “rapor” denir. Bu eski sözcüğün sözlük anlamı, “tekrar taşıma, geriye taşıma, iletme ve anlatma” demektir.
örneğin; bir yerde yangın çıkmışsa; kaza olmuşsa; bunun nerede ve ne zaman oluştuğunu, nedenini, kimin tarafından yapıldığını ya da yapıldı sanıldığını ne kadar sürdüğünü, başka olaylara yol açıp açmadığını, nasıl sonuçlandığını ayrıntılı olarak, kısa ve açık biçimde yazılı olarak belirtmek, rapor yazmaktır.
Raporu hazırlayan kişi, gerçekleri olduğu gibi belirtmeli, kısa ve açık yazmalı, uydurma olaylar eklemekten kaçınmalı, gerekli ayrıntılara kısaca değinmelidir.
Eğer, bir olayı yalnız tanımlamak için rapor hazırlanıyorsa, sadece oluşan gerçekler yazılmalıdır. Raporu yazan kişinin düşüncesi de isteniyorsa, o zaman o kişinin olay hakkındaki düşünceleri rapora kısaca eklenebilir.
Önemli olan şey, raporun “doğru” olarak düzenlenmesi, içine hiçbir uydurma olay katılmamasıdır.

Yorum yazın