Purim Bayramı

Purim Bayramı

Adar ayinin 14’ünde kutlanır. En neşeli Yahudi bayramıdır. Bu bayram, Yahudilerin öldürülmekten kurtulması öyküsüyle ilgilidir. İran hükümdarı Kserkses’in gözde veziri Haman, tüm Yahudileri öldürtmek için onu kandırmıştır. Ancak Ester adındaki Yahudi kızı ve amcası Mordehay, Haman’ın oyununu bozmuşlardır. Bayramda bu kurtuluş kutlanırken, herkes tıpkı karnavalmış gibi türlü kılıklara girerek eğlenir.

Yorum yazın