Paraşüt Nedir – Nasıl Yapılır

Paraşüt Nedir – Nasıl Yapılır

Bir kişinin ya da bir nesnenin yüksek bir yerden (balon, uçak. kule, vb.) düşüşünü yavaşlatmayı; bir uçağın, vb’nin hızım azaltmayı sağlayan, genellikle kubbe biçiminde bir yelkenden oluşmuş düzenek.

Paraşütün Tarihçesi

Paraşüt Nedir - Nasıl YapılırBazı kaynaklara göre paraşüt çok eski çağlarda Çin’de ortaya çıkmıştır. Ama günümüzdeki paraşütün ilkesini bulan kişinin Leonardo da Vinci olduğu, konuyla ilgilenen araştırmacılar tarafından tartışmasız olarak kabul edilmektedir.

Balondan paraşütle ilk iniş uygulaması 22 Ekim 1797’de Fransız havacısı André Garnerin tarafından gerçekleştirildi: Paris’te bir parktan balonla havalanan Garnerin, üstüne paraşüt gerilmiş bir sepetin içindeydi; yaklaşık 1 000 m-1 500 m yüksekliğe ulaşınca, balonu sepete bağlayan ipi keserek paraşütle yere inmeyi başardı.

Uçaktan paraşütle ilk inişse, 1 ve 10 Mart 1912’de A.B.D’nde (Saint-Louis) uçağın altına yerleştirilmiş paraşüte askılarla bağlanmış yüzbaşı Berry tarafından gerçekleştirildi. 1913‘te de Fransız pilotu Pégoud. uçağın gövdesi üstüne yerleştirilmiş bir paraşütle atladı. Daha sonraki yıllarda özellikle balonla uçan birçok havacı yaşamlarını paraşütle atlayarak kurtardılar. Birinci Dünya savaşı sırasında askeri pilotların da yaşamını kurtarmaya yarayan bu araç İkinci Dünya savaşında bir “taktik silah” olma özelliğini kazândı. Paraşütçülük günümüzde artık savaş, spor ve kurtarma tekniği olarak yaygınlaşmıştır. Özellikle de sivil paraşütçülük gençler arasında gitgide artan bir oranda ilgi görmektedir.

Paraşüt Nasıl Yapılır ve Kullanılır

Paraşüt çoğunlukla doğal ipek ya d. sentetik kumaştan yapılmış kubbe b: çiminde bir yelkenden oluşur (kare ya da dikdörtgen biçiminde paraşütle de vardır); bu kumaş kubbenin de genellikle her biri beş parçalı olan yirn dört dilimi bulunur (yekpare yelkeni paraşütler de vardır). Yelken diye adlandırdığımız bölümü oluşturan bu bütünün toplam yüzeyi 50-80 m1 dolaylarındadır (ağır malzeme paraşütlerinin yüzeyi kuşkusuz insan paraşütleri’nin yüzeyine göre daha büyüktür] Tepesinde, havanın kaçışını sağlayarak aygıtın düzenli bir biçimde açılmasını ve işleyişini sağlayan bir delil bulunur: Bu delik sayesinde, paraşütün kubbesi altına gelen hava düzenli bir biçimde çıkarak, iniş hızındaki kararlılığı sağlar.

Paraşüt yelkeni, paraşütçüyü tutar kemere askılarla bağlıdır; askıların sayısı kubbedeki dilim sayısına eşittir Otomatik ya da kumandalı açılmadan önce, paraşüt yelkeni bir çanta için de kurallara uygun olarak katlanmış bir biçimde durur.

Paraşütçünün donanımı iki paraşütten oluşur: Ana paraşüt -olan sırt paraşütü ile imdat paraşütü olan karın paraşütü.

Serbest düşüş durumunda, paraşütçü bulunduğu yüksekliği bir yükseklikölçerle (altimetre) denetleyip, istediği anda-, kemere bağlı bir kolu çekerek paraşütün açılmasını sağlar. Otomatik açılmadaysa, paraşüt çantasının açılışı, atlama sırasında, uçağa tespit edilmiş bir kolla kumanda edilir.

Yakın bir dönemde, kubbenin biçimi, delik düzeni ve dilim sayısında yapılan değişikliklerle spor amaçlı yeni bir paraşütçülük tekniği geliştirilmiştir: Yükselme paraşütçülüğü adı verilen bu teknik özellikle denizde uygulanır: güçlü bir motoru bulunan tekneyle çekilen paraşütçü, paraşütüyle bir uçurtma gibi yükselir.

Yorum yazın