Nötr nedir

NÖTÜR veya NÖTR sıf. (fr. neutre, taraf tutmayan’dan). Yansız.

— Böcekbil. Toplu yaşayan arı, karınca, divik gibi böceklerin eşeysiz bireylerine verilen sıfat. Bk. ANSiKL.

— Elektr. Elektrik veya magnetik hiç bir özelliği olmayan cisimler için kullanılır. || Nötür çizgi, pozitif ve negatif elektrik yükleri taşıyan bir iletkende, elektrikli bölgeleri ayıran ve hiç bir elektrik özelliği taşımayan çizgi. || Nötür nokta, bir elektrik üretecinde ve bir elektrik sisteminin alıcısında, karşılıklı olarak alınan ve rejimi bozmaksızın birleştirilebilen iki noktadan her biri. (Pratikte, yıldız bağlı çok fazlı bir sistemin nötür noktası, yıldızın kollarının birleşme noktasıdır. Çok fazlı akım sistemlerinde nötür iletken, bir veya birçok nötür noktadan geçer; bir doğru akım veya çok iletkenli basit alternatif akım dağıtımında, sistem akım vermediği zaman uç iletkenleri arasındaki potansiyel farkını iletken eşit olarak böler.) || Bir dinamonun nötür çizgisi, dinamonun en büyük elektromotor kuvvet ürettiği anda, fırçaların konumuyle tanımlanan sanal çizgi. || Bir mıknatısın nötür çizgisi, kuvvet çizgilerinin mıknatısın yüzeyine teğet olduğu noktaları birleştiren çizgi.

— Kim. Nötür tuz, ne asit, ne de baz olan tuz. Eşanl. YANSIZ TUZ.

— Leng. Ne eril, ne dişil olan üçüncü cinslik.

— Mat. Bir bileşim kanununun nötür elemanı, bir cümlede, herhangi bir a elemanı ile sonuç yine a’ya eşit olacak şekilde sağdan veya soldan bileşmiş bir e elemanı. (Sadece ae=a bağıntısı gerçekleniıse e’ye sağ nötür eleman denir. Sol nötür eleman da ea-a bağıntısıyle tanımlanır.) || Bir bileşim kanunun iki yanlı nötür elemanı, bir cümlenin aynı zamanda hem sağ, hem de sol nötür elemanı.

— ANSİKL. Böcekbil. Nötür böcekler kısırdır; bunlara arılarda, yaban arılarında, karıncalarda, hattâ diviklerde rastlanır. Böcek ailesinin (yuva, kovan) en kalabalık kısmı bunlardan oluşur. Ortak barınağı yapan, savunan, bakımını ve beslenmesini sağlayan, kurtçukları yetiştiren ve bütün işleri gören bu nötür bireylerdir. Bunlara genellikle işçi denir. Fakat karıncalarla diviklerde asker denen, koca başlı, kuvvetli çeneli daha büyük nötür bireyler de vardır. (L)

NÖTÜRLEMEK ettrg. f. (nötür’den nö-tür-le-mek). Kim. Nötürleştirmek. (L) NÖTÜRLEŞTİRİLME i. (nötürleştirmek > nötürleştirilmek’ttn nötürleştiril-me). Mal. Altının nötürleştirilmesi, bir ülkeden altın kaçışı o ülkede fiyatların hızla düşmesine yol açtığı için, altının dışarıya kaçtığı ülkelerde altın kaçışını gidermek için tedavüle para sürme. Bu işlem, altının kısırlaştırılması işleminin karşıtıdır. (LM)

Yorum yazın