Nizamsız nedir

NİZAMSIZ sıf. (nizam*dan nizamsız). Tertipsiz, düzeni ve kuralı olmayan. ¡| Kanuna, tüzüğe aykırı.
— Vakıf. Nizamsız gedik, Osmanlı devleti zamanındaki gedik türlerinden biri. (Âdi gedik de denirdi.)

— ANSİKL. Vakıf. Mahmud II zamanında kurulan ve Cennetmekân da denilen Nizamlı ve Haremeyn gediklerinin tasarrufları, hak ve menfaatleri, gedik sahiplerine verilmişti. Buna karşılık gedik sahipleri mülk sahiplerine her yıl yüz para ile on beş – yirmi kuruş arasında bir kira öderlerdi. Bu durum vakıf hukukuna uygun olmadığı için mütevelliler kendi vakıflarının gedik istikrarına elverişli bostan, hamam, han, mağaza ve benzeri yerleri eskiden beri vakıf malı gibi göstererek vakıf olarak gerekli kişilere verdiler. İşte bu tür gediklere nizamsız gedik denildi. Nizamsız gedik sahiplerinin ölümünde gedik borçları ödendiği halde, bu gedikler borç ödemezdi. Bk. Vakıf GEDİK’leri.

♦ Nizamsızlık i. Düzensizlik, belli bir tertip ve nizama uymama: Bu evde bir nizamsızlıktır gidiyor (Şemseddin Sami). ¡! Kanuna, tüzüğe aykırılık, yolsuzluk. (M)

Yorum yazın