Nitrozil

NİTROZİL i. (fr. nitrosyle). Kim. Tek değerli NO köküne verilen ad; serbest haldeyken azot monoksidi meydana getirir.

— ANSİKL. Nitrozil, özellikle nitröz asitte HONO ve klorun azot monoksitle doğrudan doğruya birleşmesinden meydana gelen nitrozil klorür NOCİ (nitröz asit klorürü) gibi bazı bileşiklerde bulunur. Ayrıca nitrozil bromür de NOBr bilinmektedir. Bazen süfürik asidin üretimi sırasında kurşun odalarda oluşan billûrlar, nitrozil sülfat asidinden NOHSO4 meydana gelir. Bundan başka, ııitrozlu türevlerde de nitrozil kökü vardır. (L)

Yorum yazın