Nikotin nedir

NİKOTİN i. (Jean Nicot’un adından fr. nicotine). Kim. Formülü Cıo Hu N2 olan alkaloit; tütünde, az miktarda nikotein ve başka alkaloitlerle birlikte malat veya sit-rat şeklinde bulunur.

— Patol. Nikotin zehirlenmesi, tütünden ileri gelen had veya müzmin zehirlenmelerin yarattığı marazî bozuklukların tümü.

— Ted. Nikotin giderme, sigara tiryakilerinin organizmasında daha az tahribat yapmasını sağlamak için, tütündeki nikotin oranını azaltmak veya nikotini tamamen gidermek üzere uygulanan metot. (Fransız Schloesing usulünde, tütünün nikotini amonyak gazı katılmış su buharıyle alınır; sonra sülfat şeklinde böcek ve asalak zehiri olarak kullanılır. Tütünde kalan amonyak gazı da saf su buharı ve hava akimiyle giderilir.)

— ANSİKL. Nikotin, 1828’de Posselt ve Rei-mann tarafmdan tütünden elde edildi. Pin-ner bileşimini açıkladı, Pictet de sentezini yaptı. Tütünde, yüzde 1 ile 8 oranında nikotin bulunur; kalitesiz tütünlerdeki nikotin yüzdesi, kaliteli tütünlerdekinden daha fazladır. Nikotini tütünden ayırmak için tütün çok az miktarda su ile ısıtılır, sodyum hidroksitle açığa çıkarılan nikotin eterle toplanır. Nikotin saf haldeyken renksiz bir sıvıdır ve tütünün kokusuna benzemeyen pis bir kokusu vardır. Havada kısmen reçineleşerek rengi esmerleşir. Yoğunluğu 1, 009’dur; 247° C’ta kaynar; suda, alkolde ve eterde kolayca çözünür. En kuvvetli zehirlerden biridir.

Nikotin levojir bir bazdır, oysa tuzları dekstrojirdir. N-metilpirolidin’e bağlı bir piridin çekirdeği taşır. Yavaş bir yükselt-gemeyle nikotirin*e dönüşür. Nitrik asit veya permanganat etkisiyle pirolidin çekirdeği parçalanır ve nikotik asit halinde yük-seltgenir.

— Eczc. Nikotin, bitki hastalıklarıyle mücadelede, bitkileri saran dış asalakları öldürmek için kullanılır; insan tedavisinde uygulanmaz. (L)

NİKOTİNİK sıf. (fr. nicotinique). Biyo-kim. Nikotinik amit. Eşanl. PP VİTAMİN*». || Nikotinik asit, beslenmede amit yerine kullanılabilen ve provitamin rolü oynayan organik asit. (Nikotinik asit, provitamin rolünden ayrı olarak kuvvetli bir damar genişletici rol oynar. Bu bakımdan özellikle organizmanın yukarı kısmındaki damarlar üstünde etki gösterir; beyin, göz ve kulak atardamarları spazmlarında kullanılır.) [L]

Yorum yazın