Nihale nedir

NİHALE i. (fars. nihai, fidan’dan nihali > nihale). Sofrada, sahan, tencere gibi sıcak kapların altına konan altlık: Tel nihale. Tahta nihale. |J Esk. Yeni yetişmiş fidan. || Avcı korkuluğu. || Döşeme.

— ANSiKL. Mutf. Tencere veya sahanın yanlara kaymamasını ve masayı yakmamasını sağlayan nihale, çeşitli biçimlerde ve çeşitli malzemeden yapılırdı. Saraylarda altın ve gümüşten; konaklarda, kenar ve ortası sırma işlemeli meşinden; ortahalli evlerde pamukla doldurulmuş ve şeritle bağlanmış kumaştan nihaleler kullanılırdı. Biçimi genellikle yuvarlak ve yassıydı. Sonraları çok çeşitli malzemeden (maden, tel, fayans, tahta, mantar, ip, plastik maddeler v.b.) yapılmış olanları görüldü. Dört köşe, dikdörtgen, açılıp kapanabilen ve ayaklı biçimleri de vardır. (M)

Yorum yazın