Newton elması

Newton elması, büyük fizikçiyi evrensel çekim kanunlarına götürdüğü söylenen olaya telmih yoluyle verilen ad. Newton çoktan beri, gezegenlerin hareketiyle ilgili Kepler kanunlarını inceliyordu. Bir gün, düşüncelere dalmış halde bir elma ağacının altında otururken ayaklarının ucuna bir elma düştü. Bu küçük olay Newton’u, cisimleri dünyanın merkezine doğru çeken ve gittikçe artan bir hızla düşmelerine yol açan bir garip kuvvetin olabileceği üzerinde derin düşüncelere itti. Birden kafasında bir şimşek çaktı: «Bu çekim kuvveti neden Ay’a kadaı uzanmasın?…» diye sordu kendi kendine. «Peki öyleyse, Ay’ı Yer’in çevresindeki yörünge üzerinde tutan hangi kuvvettir?» Daha sonra bu soruyu, Güneş çevresinde dönen gezegenlere kadar genişletti ve bir süre sonra hesaplarla ispatlayacağı büyük keşfine doğru ilk adımı atmış oldu. (L)

Yorum yazın