New York Times

New York Times, 1851’de Henry J. Raymond, George Jones ve Edward B. Wesley tarafından kurulan günlük amerikan gazetesi. Kurucularının amacı, New York basınında polemik yazılarına yer vermeyen, daha çok genel haberlerle yetinen, New York Tribune’den daha iyi bir yayın organı kazandırmaktı. New York Times git. gide büyük bir başarı sağladı. Ne var ki, XIX. yy. sonunda satışı bir hayli azaldı. Bunun üzerine Adolphe ^ S. Ochs, bir yandan gazetenin fiyatını bir cent’e düşürürken, öte yandan bu yayın organının daha tarafsız ve «ciddî» bir nitelik kazanmasına çalıştı. New York Times aynı gelenekleri bugün de sürdürmektedir. 1967’de New York Times’-m milletlerarası baskısı, daha önce Washington Post ile birleşen New York Herald Tribune ile biraraya gelerek international Herald Tribune’u meydana getirdi. (L)

Yorum yazın