New York Herald Tribune

New York Herald Tribune (THE), 1835’te amerikan röportaj türünü yaratan James Gordon Bennett (1795-1872) tarafından New York’ta kurulan ve oğlu James Gordon (1841-1918) tarafından geliştirilen günlük gazete. James Gordon gazetenin Londra ve Paris baskılarını başlattı. Haberlerin Herald’da veriliş şeklindeki heyecan yaratma niteliğini protesto etmek için, 184l’de Greeley New York Tribune’ü kurdu. New York Tribune, 1924’te Herald ile birleşti ve bugünkü adiyle çıkmağa başladı. The New York Herald Tribune, A.B.D.’nin batı kesimindeki başlıca cumhuriyetçi yayın organıdır, bununla birlikte tirajı, New York Times ve özellikle resimli günlük gazetelerden düşüktür. 1966’da Journal American ve World Telegram and the Sun ile bir-leşerek World Journal and Tribune adı altında yine günlük bir gazete olarak yayımına devam etti. (L)

Yorum yazın