Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Etnografya ve Arkeoloji müzesi

Nevşehirli Damat ibrahimpaşa Etnografya ve Arkeoloji müzesi, sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından yaptırılan külliyenin bir kısmında kurulan müze (1967). İmaret olarak yapılan üç oda bugün teşhir salonu olarak kullanılır: birinci salonda XVIII. yy. mimarî eserlerine ait fotoğraflarla, yine aynı yüzyıla ait erkek, kadm giyim eşyası ve saray hayatını tasvir eden minyatürlerin fotoğrafları, elyazması kitaplarla yazı takımları sergilenir. İkinci salonda tarihöncesine ait el baltaları, toprak kaplar, Hitit çağına ait çanak çömlek, Frig ve Bizans devirlerine ait eşyalar, Roma devrine ait eserler vardır; üçüncü salonda etnografik ve el sanatlarına ait eserler sergilenir. Bunlar arasında porselen ve fayans kaplar, konsol gaz lambaları, os-manlı devri erkek ve kadın giyim eşyası, ok ve yaylar, silâhlar, mutfak eşyası ve kadın süs eşyası bulunur.

Müzenin bahçesinde BizanslIlara ait büyük boyda küpler, değirmen taşlan ve çeşitli devirlere ait kitabeler, küçük taş sunaklar teşhir edilir. (M)

Yorum yazın