Nedbe nedir – Nedbe dokusu

NEDBE i. (ar. nedeb*den nedbe). Çevresindeki deriden rengi ve derinin kalınlığı ile ayrılan yara izi.

— Bot. Bir bitkinin yaprakları ve diğer eklemli kısımları döküldükten veya bir yara iyileştikten sonra ağaçların gövdesinde kalan iz.

— ANSİKL. Patol. Nedbe, bir travmanın dış örtenekte veya derindeki bir organda meydana getirdiği gediği kapatmak için cereyan eden onarım olaylarının (nedbe-leşme) sonucudur. Beyazımtırak, telli, sık bir bağdokusundan meydana gelir ve birbirinden ayrılmış kısımların arasında oluşur; bu suretle dokuların devamlılığı yeniden, kuvvetlice sağlanmış olur. Nedbe dokusu, hem sinir, hem damar bakımından fakirdir. Taze yara irinleşmeden, kenarları hemen birleştirilerek nedbeleşmişse, çok önemli olmadığı hallerde yavaş yavaş ufalır ve hattâ kesin olarak kaybolur; eğer bir irinleşmeden sonra oluşmuşsa, bazen hiç kaybolmaz. Bazı nedbeler yavaş yavaş büzüşür ve önemli şekil bozukluklarına yol açar. Sinir ipçiklerinden yoksun nedbeler, bir siniri sıkıştırdığı zaman ağrılı olabilir ve inatçı nevraljilere sebep olabilir. Yanık, radyoterapi v.b. sebeplerden ileri gelen bazı nedbeler, meydana geldikten on, yirmi, hattâ elli yıl sonra kanserleşebilir. (L)

Yorum yazın