Nebi nedir – Nebi ne demek

NEBİ i. (ar. nübüvvet’ten nebi). Tann’mn buyruklarını insanlara ileterek onları aydınlatan, iyi ve doğru hareket etmeğe yönelten kimse: Mukaddem gelen nebinin şeriatı ile amel bize lâzım ola … (Kâtip Çelebi). «Dünyanın ziynetlerine değil, göklerin saltanatına yönelin» diyen bir nebinin ruhu, bu çiy süsler içinde, kimbilir ne kadar rahatsızdı (Ş. S. Aydemir). [Eşanl. PEYGAMBER, RESUL.] || Erkek adı.

— DEY. Nuh nebiden kalma, çok eskimiş, modası çok geçmiş şeyler için kullanılır.

— ANSİKL. Din. Başlangıçta yalnız Ibra-nîler tarafından kullanılan nebi sözü, İd-ris, Hud, Salih, Yunus, Eyyub gibi peygamberleri niteleyen bir kavramdı. Mekke’de Müslümanlığın yayılmağa başladığı sırada nabiyun (haberciler) şeklinde ifade edilen bu deyim, Medinelilerin müslüman oluşundan sonra enbiya (haberciler, peygamberler) olarak kullanılmağa başlandı. Kutsal Kitap’ta geçen bütün peygamberleri ifade eden nebi kelimesi Hz. Muhammed’in Medine’ye gelişinden sonra onun için de kullanıldı. Kur’an’a göre, kendisine Tanrı tarafından kitap gönderilen (ehli kitap olan) bütün peygamberler nebidir. Daha sonraki çağlarda nebi kelimesinin İbranî dilindeki anlamı biraz değişikliğe uğradı ve resullullah (Tanrı’nın gönderdiği kimse) kavramı yerine geçti.

+ Nebiyun veya nebİyîn çoğl. i. Esk.

Nebiler, peygamberler. (M)

Yorum yazın