Nazır nedir – Nazır ne demek

NAZIR sıf. (ar. nazar’dan nâzır). Esk. Bir yeri gören, yüzü veya cephesi bir yere dönmüş olan, bir yere bakan: Alman Sefarethanesi civarında, denize ve Boğaziçinin güzelliklerine nazır bir apartımanda otururdu (Vâ-NÛ). Bahçeye çıktığımızda bize nazır bir konağın üst pencereleri hedef oluyordu (Ahmed Rasim). || Nazırhan, bakarak taklit eden.

+ 1. Esk. Vekil, bakan: Hükümetin muka-vameti halinde, İngilizler Harbiye nazırını cebren kaldırmak ve bütün hükümeti iskat etmek cihetine bile teşebbüs etseler, vaziyet gerek hariç ve gerek dahile karşı, onların emriyle nazırı feda etmek şıkkından daha müsaittir (Atatürk). || Bir kuruluşun işlerini yürüten yüksek rütbeli memur, müdür.

— Teşk. tar. Osmanlı devletinde bir idare bölümünün veya kurumun başında bulunan görevli. || Nazın imaret, Osmanlı devletinde vakıf imaretlerinin yemekhane yöneticisine verilen ad. || Nazın vakf, Osmanlı devletinde, vakıf kurumlarına bakan görevlilerin başı. (Mütevelli adı verilen vakıf görevlilerinin başında bulunurdu. Vakıflar üstünde tasarruf yetkisi yoktu. Yalnız mütevellilerin vakıf kurallarına göre davranmalarını sağlar, gereğinde onları denetler, işlerine son verilmesi için işlem yapardı.) [M]

Yorum yazın