Nazik nedir – Nazik ne demek

NAZİK sıf. (fars. nâzük’ten). Başkalarında hoşnutsuzluk uyandırmama isteğiyle son derece terbiyeli bir şekilde konuşan, davranan (kimse): Bilhassa Rabia’nın onun ne kadar terbiyeli, kendine hâkim, kadınlara karşı nazik olduğunu dikkat etmesini istiyordu (H. E. Adıvar). Nazik bir adam. |j İnce yapılı, narin: Meles gömlek geymiş vücudu nazik / Kollarını sıkmış altun bilezik (Karacoğlan). Hele elleri, kadın elleri kadar nazik ve küçüktü (R. N. Güntekin). || Dikkat, özen gösterilmezse kırılabilen, bozulabilen: Nazik bir âlet. || Gerekli tedbirler alınmadığı takdirde kötü sonuçlara yol açabilecek durumda olan, güç: Nazik bir durum. || Dikkat isteyen, özen gerektiren: Zalim bir hükümdarın Zaptiye Nazın sıfa-tıyle vazifesi hem müşkül hem de naziktir (H. E. Adıvar).

— Esk. Nazik-beden (veya nazik-vücut), yapısı, vücudu ince, nazik olan. || Nazik-eda, davranışları saygılı ve terbiyeli olan. II Na-zik-endam, yapısı güzel, ölçülü olan. || Na-zik-güzin (veya nazik-ter), çok aşırı nazik olan:.O âfetin kadd-i nazikterine sarf edelim / Ne mertebe suhan-ı nazikâne^\lz var ise (Nabi). || Nazik-hayalân («l-.ın’nm yarattıklarını düşünenler»), filozofla*. Şairler. || Nazik hulk (veya nazik-mizc yaradılışça, huyca ince, nazik olan. ||Nazikten, yapısı güzel, ölçülü olan. || Nazik-te-rîn, çok, aşırı nazik.

Yorum yazın