Nazenin nedir – Nazenin ne demek

NAZENİN sıf. (fars. nâzentn). Esk. Cilveli, nazlı, işveli, oynak, hoş: Gâh olur ince, nazenin bir ses, / Leyi içinde sürüklenir inler (Cenab Şahabeddin). || Nazlı yetiştirilmiş, şımank: Bir sandalyeye oturacağı zaman pantolonunu parmaklarının ucuyle diz kapaklarından tutup yukarı çeken nazlı ve nazenin kuzenimin ağaca çıkmak istemesine gel de gülme (R. N. Güntekin). || Yapısı ince, narin: Gerer beyaz kuğular nazenin boyunlarını / Füsun-ı nevm ile görmez bu âteşin ravza / İçinde dalgalanan reng ü bû oyunlarını (Yahya Kemal). || Birinden bahsederken alay ve yerme amacıyle «şu bilinen» anlamında kullanılır: Nazenin kimseyle konuşmuyor.

— ED. TELM. Kenarın dilberi nazik de olsa nazenin olmaz, Nabi’nin bu mısraı, «bir insanın sonradan kazandığı kibarlık asıl karakterini örtemez, gerçek kibarlık insanın soyundan gelir» anlamında kullanıla-gelmiştir.

— Mus. Esk. Bir makam adı.

— Tasav. Tarik-i nazenin, bektaşî tarikati, Bektaşilik. (M

Yorum yazın