Nazarlık nedir – Nazarlık nasıl yapılır

NAZARLIK i. (nazar’dşn nazar-lık). Göz değmesinden koruduğu inancıyle genellikle çocuklara, bazen de eşya ve hayvana takılan nesne.

— ANSiKL. Folk. Nazarlık, eskiden büyük, küçük herkese kötü güçlerin etkisinden korunmak için takılırdı. Sonraları kendilerini koruyamayacak olan güçsüzlere, çocuklara da takılmağa başlandı.

Nazarlık, iyi süt veren bir ineğe, besili bir danaya, yarış atma, taya, köpeğe, kediye de takılır. Hayvanlarda genellikle gök boncuktan bir kolye halinde bulundurulur. Bu kolyenin tam orta yerine, bazen gök boncuktan veya sarı madenden bir yürek konur. Nazara gelmesinden korkulan bitkilere, özellikle meyve ağaçlarına ve tarlaların uygun görülen yerlerine, hayvanların kuru kafa kemikleri asılır. Balkonlarda, cumbalarda, pencere önlerinde saksılar, teneke kutular içinde yetiştirilen karanfil, fesleğen, ıtır gibi çiçeklerin nazardan korunmaları i-çin küçük değnekler üzerine ters geçirilmiş yumurta kabukları yerleştirilir. Yapılara da, at nah, kuru diken, sarımsak, çocuk pabucu v.b. nazarlık olarak asılır. Büyük şehir evlerinin, konakların cihannümalarının, cumbalarının üzerine ve saçak altına yerleştirilen, camekânlı «Maşallah», «Yaha-fız» levhaları o evi yangından, zelzeleden, kötülüklerden koruyan birer nazarlık niteliğindedir. Nazarlık yapısında genellikle: 1. gök boncuk; 2. altından maşallah yazısı; 3. akik; 4. kurt dişi (gümüş bir sapa geçirilir); 5. tosbağa gözeği; 6. yedi gözlü boncuk; 7. tazı boncuğu (bir çeşit deniz kabuğu); 8. çakıllı mercan; 9. bir kese içinde çörek otu; 10. hurma çekirdeği, hurma çekirdeğinden yapılmış küçük nalınlar kullanılırdı. (M)

Yorum yazın