Naz nedir – Naz ne demek

NAZ i. (fars. nâz). Kendini beğendirmek ve ağıra satmak amacıyle yapılan sahte davranış, cilve: Can feda ederim şöyle sunaya / Bin türlü naz ile şahnişimin (Karacaoğlan). Bak şu dilberin nazma / Sürmeler çekmiş gözüne (Halk türküsü). || Bir şeyi istediği halde yalvartmak amacıyle kabul etmeme: Biraz nazdan sonra yemeğe oturdu. || Şımarıklık. || Naz etmek (veya yapmak), kendini beğendirmek veya ağıra satmak amacıyle yapmacıklı davranmak: Bütün İstanbul*un ağzında gezen elleriniz / Bize naz etmese olmaz mı, efendim? Veriniz (M.Â. Ersoy). Bir şeyi istedeği halde yalvartmak amacıyle kabul etmemek: O da hiç naz etmeden, olurdu olmazdı demeden, kadehi dolduruyordu (N. Araz).

— çeş. DEY. Naz satmak, nazlanmak, naz etmek. || Naz uykusu, tembellikten doğan uyku, uyuşukluk. || (Kendini) Naza çekmek, nazlanmak, kendini ağıra satmak: Müşkül vaziyette kalmıştım. «Gitmem» diye inat etsem: «Naza çekiyor kendini!» diyecekler, eğleneceklerdi (R. N. Güntekin).

|| (Birine) Nazı geçmek, sözü, ricası kabul edilmek. || Nazmı çekmek, birinin her isteğini yerine getirmek: Bir zamanlar sevdiğimiz, sohbetini aradığımız, nazmı çektiğimiz, bazan kavga edip darıldığımız Ahmet Haşim artık edebiyatımızın defterine yazıldı (N. Ataç).

— Esk. Naz-balin (veya nazbaliş), yastık.

||Naz-perdar, bir kimsenin nazını çeken. || Naz-perdarî, bir kimsenin nazını çekme.

|| Naz ü niyaz ile, istemeyerek, isteksizlikle. Yalvarıp yakararak. (M)

Yorum yazın