Namütenahi nedir – Namütenahi ne demektir

NAMÜTENAHİ sıf. (fars. nâ- olumsuzluk eki ve ar. mütenâhVden osmanlıca nâ-mü-tenâhi). Esk. Sonsuz, sonu olmayan: Günler ki namütenahi ıstırap / Kalmayacak bugünkü hasta, harap / Yüzlerde bahtın karanlığından bir iz (O.V. Kadın). Beni affeylemeye fazl-ı İlâhîsi yeter / Sanma hâşâ kerem-i namütenahisi biter (Şinasi).

— Fels. Esk. Bitimsiz.

— Mat. Esk. Sonsuz.

+ Namütenahilik i. Esk. Sonsuz olma hali, sonsuzluk

♦ Namütenahiye t ‘i. Esk. Sonsuzluk. (M)

Yorum yazın