Nalıncı keseri nedir – Nalıncı keseri ne demektir anlamı

NALINCI i. {nalın’dan nalın-cı). Nalın yapan veya satan kimse.

— ÇEŞ. DEY. Nalıncı keseri, hep kendi çıkarını düşünen kimse, egoist. || Nalıncı keseri gibi kendine yontmak, yalnız kendi çıkarını düşünerek hareket etmek: Nalıncı keseri gibi işi kendi tarafına yontmak istiyordu (Vâ-Nû). [M]

Nalıncılar hamamı, Bursa’da hamam. Murad I tarafmdan yaptırıldı (1364-1365). Bir giñe hamamdır. Kadınlar kısmı iki halvet ve bir ılıklıktan meydana gelir. Halvetin biri çapraz tonozludur. Ilıklık iki eyvanlı ve bir kubbelidir. 1865 Depreminde yıkılan hamam onarılmış, üzeri ahşap bir çatıyle örtülmüştür. 1927’ye kadar kullanılan hamamın bugün erkekler tarafında şeker imalâthanesi, kadınlar kısmında ise bir döküm atelyesi vardır. (M)

Nalınlar, Necati Cumalı’nın iki perdelik oyunu (1962). Köy hayatının kadm erkek ilişkileri, kız kaçırma, miras anlaşmazlıkları, muhtar, ağa, köylü çatışmaları gibi konularını işler. İlk defa Kent Oyuncuları tarafmdan sahneye kondu (1962). Yine Kent Oyuncuları tarafından Amerika’nın New York şehrinde oynandı (1970). [M]

Yorum yazın