Nalın nedir

NALIN i. (ar. na^leyn’den). Hamam v.b. gibi zemini ıslak yerlerde giyilen, üstü tas-malı ve yüksekçe tahta ayakkabı: Aldoğan demokrasisinde, bilâkis, nalınla, peştemal hocanın üstelik hamamı soyduğunu gösterir (F. R. Atay). Şam nalım gibi ayaklarında yüksek ökçeli iskarpinler… (H. R. Gürpınar). Çıplak ayaklarında tahtadan birer nalın, / Kollarında boyundan daha yüksek bir düğüm… (F. N. Çamlıbel). Eşanl. TAKUNYA.

— ansîkl. El santl. ve Folk. Nalın, genellikle şimşir, abanoz gibi sert dokulu ağaçlardan yapılırdı. Mercan kakmalı, sedef, gümüş tel işlemeli olanları; tasmaları ayna parçalarıyle, kadifeyle kaplananlan da vardı. XIX. yy.da,, İstanbul’da altın sırma ve inciyle süslemeli nalınlar yapılıyordu. Bunlardan bazılarının uygun yerlerine, ait oldukları hamamı belirten beyitler yazılırdı. Eski İstanbul’da berber çırakları, kendilerine has nalınları dükkânlarında çıplak a-yakla giymek zorundaydılar. Hamamlarda natırların, tellâkların ve müşterilerin nalınları ayn biçimlerde olurdu. (M)

Yorum yazın