Nalbant nedir – Nalbant mesleği

NALBANT blş. i. (ar. na nalbant). At, öküz v.b. hayvanlara nal takan kimse: Evvelden doktor olarak Beyazıt’ta mürekkepçiler i-çinde cerrah Mustafa efendi Cerrahpaşa’da nalbant muhacir Bekir […] diye salık verilir, o da erbabı arasında geçen bir lisanla tavsiye olunurdu (Ahmed Rasim; Çekin kır atımı nalbant nallasın / Kesilen kellemden kanım damlasın (Halk türküsü).

— Zootekn. Nalbant dolabı, ameliyat yaparken yahut nallarken hayvanların içine sokulduğu araç.

— ansîkl. Zootekn. Nalbant dolabı, genellikle dört köşeli, büyük bir kafestir. Yere haçla tespit edilmiş başlıca dört kalastan kuruludur; bu kalasların tepesinde onları birbirine bağlayan yatay kalaslar bulunur. Bu aracın yardımıyle, büyük baş hayvanların değişik durumlarda hareketsiz olarak durmaları sağlanır; hayvan, başından, ayaklarından ve gövdesinden tutulup hareketsiz hale getirilir. Birinci Dünya savaşında, amerikan atlarının terbiye edilmesinde, Dumas’nm geçitli nalbant dolabı geniş ölçüde kullanılmıştır. Bu araç, sabit direklerden yapılır, yanları kapalıdır. Bas-küllü nalbant dolabı, madenî çubuklardan ve başka madenî unsurlardan meydana gelmiştir. Hareketsiz tutulmak istenen hayvan yan düzenlerden birine dayalı olarak bağlanır, sonra araç yan yatırılır ve yatay bir masa şeklini alır, hayvan bu masanın üzerinde yatmış durumdadır; Daviau’nun bas-küllü dolabı, bu tür araçların örnek tipidir. Vinsot’un dolabı ise, madenî bir çerçeveden meydana gelmiştir; hayvan onun içinde asılı durur; bu çerçeve kendi üzerinde tam bir devir yapabildiğinden, askıdaki hayvanı istenilen duruma sokar. (ML) NALBANTLIK blş. i. (nalbant’tan nalbantlık). Nalbantm yaptığı iş. (M)

Yorum yazın