Nakliye nedir

NAKLİYE i. (ar. nakl > nakli’den nak-liyye). Taşıma işi. || Taşıma parası.

— Ask. havc. Nakliye havacılığı, askerî birlikleri taşıma, havadan indirme ve birliklerin ikmalini yapma.v.b. görevlen yüklenen havacılık. Bk. ANSİKL.

— Huk. Nakliye komisyoncusu. Bk. TAŞIMA işleri komisyoncusu. || Nakliye senedi. Bk. TAŞIMA senedi. || Nakliye sözleşmesi> Bk. TAŞIMA sözleşmesi.

— ANSİKL. Türkiye’de, kara, deniz ve hava nakliye’si devlet ve özel teşebbüs tarafından yapılır. Mektup ve posta paketlerinin nakli yalnız devlete aittir (bk. P.T.T.). Ev oşyası ve ticarî yük diye nitelendirilen eşya özel teşebbüse ait nakliyat ambarlan, Denizcilik Bankası Türk Anonim ortaklığı, Türk havayolları, T.C.D.D. ve özel a-raç sahiplerince taşınır. T.C.D.D.’da, 1965’-ten itibaren «Evden Eve Eşya Nakli» servisi kuruldu, özel nakliyat ambarlarından, milletlerarası nakliye işi yapanlar da vardır.

— Ask. havc. Nakliye havacılığı’nın askerî alana girişi hemen hemen 1936’da oldu; Hitler’in yolladığı 30 «junker 52»den meydana gelen bir hava filosu İspanyol lejyon birliklerini Fas’tan Ispanya’ya taşıdı. İkinci Dünya savaşında nakliye havacılığı çok büyük bir gelişim gösterdi ve çok değişik a-lanlarda görev yaptı: havadan indirme, sarılmış birliklerin ikmali (Stalingrad 1942 -1943; Amhem 1945), direnme birliklerine destek, imha harekâtında birliklerin ikmali (1945 yılında Rhin’i geçtikten sonra, Pat-ton birliklerinin 40 000 m3 benzin ile ikmali uçakla yapıldı ve dönüşte 14 000 esir ve 20 000 yaralıyı boşalttı) v.b.

Bu genel görevlere stratejik bombardıman uçaklarının ve bazı avcı uçaklarının havadan ikmalini eklemek gerekir. Nakliye havacılığına verilen görevlerin büyük önemi bir kumanda altında birleşmiş özel birlikler kurulmasına sebep oldu; alınanların ikmalle görevli 14’üncü hava birliği (1 300 u-çak) ve 1944 yılında 3 300 uçak ve 400 000 kişilik amerika Hava Nakliye kumandanlığı (Air Transport Command), bu tür birlikler olarak kurulmuştur. Berlin hava köprüsü

(1949), Kore ve Çinhindi savaşlarında nakliye havacılığı en önemli dal olmuştur; harekât alanı içinde (taktik nakliye havacılığı) olduğu kadar savaş boyunca (stratejik nakliye havacılığı) nakliyat görevin^ yüklenir. Stratejik hava nakliyatının yoğunluğu muharebenin gereklerine göre değişen gerçek bir hava köprüsü kurar. Görevi muharebe görevine çok yakm olan taktik nakliye havacılığı uçakları avcı uçaklanyle korunarak (birlik nakli) uçuş yapar; bu u-çaklar çok sağlamdır ve tabiî alanlara mühimmat boşaltmak için füzeler veya patenli ve paletli iniş takımlarıyle çok çabuk inip kalkabilir. Planörler de taktik nakliye havacılığında kullanılmaktaydı, fakat günümüzde bunların yerini hücum nakliye uçakları ve helikopterler almaktadır.

Havaî hatlarda, bakır, alüminyum ve yüzde 1 ile 3 oranında ikincil maden olarak demir, magnezyum, silisyum v.b. bulunduran alüminyum alaşımlarından yapılmış i-letkenler kullanılır. Aynca farklı madenî tellerden, elektrolitik çift meydana getiren metallerin aşınmaya yol açabilecek temasları önlenerek bileşik kablolar yapılabilir. (ML)

Yorum yazın