Nakliyat nedir

NAKLİYAT i. (aı. nakliyye’den nakliy-yat). Taşıma işleri. || Esk. Nakle dayanan geleneksel bilgilerin tümü. Zt. AKLİYAT.

— Ask. Hava nakliyatı, silâhlı kuvvetlerde birliklerin, araçların ve değişik ikmal maddelerinin havadan taşınması. Bk. ANSİKL.

— Huk. Bk. ULAŞTIRMA. || Nakliyat resmi, kamu kuruluşları, özel şirket veya kişiler tarafından belli tarife ve esaslara uygun olarak yapılan ulaştırma ve taşıma faaliyeti dolayısıyle bilet ücretlerinden alınan bir çeşit vergi. (Bk. ANSİKL) || Nakliyat sigortası. Bk. SİGORTA.

— ANSiKL. Ask. Stratejik veya taktik nitelikler taşıyan hava harekâtı, geriden ileriye gerekli ikmal maddelerini ulaştırmak, cepheden hasta ve yaralıları geriye taşımak amacıyle toplu veya tek tek yapılır. Bu nakliyat’ta. özel nakliye uçaklarından kurulu filolar kullanılır. Birtakım güçlüklerin ortaya çıkşı yüzünden kara nakliyatı yapılamayan zamanlarda, imkânların yeler-siz, şartların elverişsiz olduğu durumlarda hava nakliyatı gereklidir. Hava ulaştırmasının önemi İkinci Dünya savaşında anlaşıldı. Havadan yapılan ikmalle orduların sürat ve hareket gücünün arttığı, manevra kabiliyetinin çoğaldığı görüldü. Bu yüzden hava nakliyatına daha çok önem verildi. Bunun en ilgi çekici örneği «Berlin hava köprüsü»nde görülür. Bu köprü dünya havacılık tarihinde hava nakliyatının savaş ve banşta sağladığı kolaylığa başarılı bir örnek olarak gösterilir. Çünkü 30 eylül 1949’da yapılan hava ikmali ile Berlin’e 2 325 510 ton ikmal maddesi indirildi. Bu geriden ileriye doğru yapılan bir ikmal harekâtıydı. Cepheden geriye doğm yapılan, hava nakliyatının en başarılı örneklerinden biri olarak da Kore savaşında

1 haziran 1950’den 1 haziran 1952’ye kadar doğudan Amerika’ya gönderilen 46 000 hasta ve yaralının taşınması gösterilir. Hava nakliyatında başarı, hava üstünlüğünü, düşman karşısında harekât kolaylığını, ordunun daha güçlü olmasını sağlar. Hava nakliyatında kullanılan uçaklar silâhsız, uçuş hızları savaş uçaklarına oranla daha az olduğu için korunmaları gereklidir. Bu yüzden hava nakliyatı için gerekli olan insan ve araçların zamanında yerlerinde bulundurulması zorunludur. Hava ulaştırılmasında göz önünde tutulması gereken en önemli konular, ihtiyaçların sağlanmasında süratli olma, zamanı ve yeri iyi seçme, düşmanın hava harekâtını hesaba katma, ikmal hatlarının iyi işletilmesine çalışmadır. Bugün hava nakliyatı modern orduların en önemli kuruluşlarından biridir.

— Huk. Nakliyat resmi, ulaşım ve nakil araçlarının faaliyetlerine imkân veren liman, yol, elektrik hattı, tünel gibi tesislerin devletçe kurularak kamunun yararlanmasına açık olması sebebiyle alınır, özel olarak muaf tutulmayan işletmelerden nakliyat resminin alınması gerekir. (ML)

Yorum yazın