NAKİBÜLEŞRAF

NAKİBÜLEŞRAF blş. i. (ar. natfb, el, harfi tarif ve eşraf tan nakîbü’l-eşrâf). Esk. Hz. Muhammed soyundan olan kimselerin işlerine bakan ve ulema sınıfından seçilen kimse. || Mekke’deki nakibüleşrafın İstanbul’daki vekili veya temsilcisi. || Na-kibüleşraf kaymakamı, taşrada nakibüleş-rafın görevini yapan kimse. (M)

Yorum yazın