Naim nedir – Naim ne demektir

NAİM i. (ar. ni‘met’ten na‘lm). Esk. Huzur, saadet ve bolluk içinde yaşayış: Zevcesi Ümmü Vehb çadırından çıktığı gibi onun başı ucuna geçip yüzünden tozları siler ve afiyet olsun, naim-i cennete eriştin, derdi (Cevdet Paşa). |] Tanrı’nın lûtfu, cömertliği: Nasib-i pâkini al durma hân-ı kudretten / Helâl olur sana Hakk’ın naim ü lütfü bugün (M. Â. Ersoy). || Kur’an’-da adı geçen sekiz cennetten dördüncüsünün adı, firdevs: Emr-i Zü l Celâl ile dâr-ün-naîme irtihal buyurdukta (Hoca Saded-din). || Erkek adı. || Naim-i ayn, mutluluk ve zevkten gözlerin ışıldaması. || Naim-i dünya, yaşayışın rahatlık, kolaylık ve bolluk içinde geçmesi. || Nami-i İlâhî, Tan-n’nın inayeti, Tanrı lûtfu, ihsanı.
— DEY. Naz ü naim içinde olmak (veya büyümek), refah ve bolluk içinde yaşamak, (veya yetişmek). [M]

NAİM sıf. (ar. ni‘m, yumuşaklık’tan nötim). Esk. Yumuşak. || Taze, körpe. || Kemiksiz. (M)

Yorum yazın