Nahl nedir – Nahl ne demek

NAHL i. (aT. nahl). Esk. Hurma ağacı: Hârdan güller bitürdün nahlden hurmayi ter (Kanunî). || Bir çeşit çalı veya ağaç, fj Gelin odasına konulan yapma çiçek, yaprak ve meyvelerle süslenen mumdan yapılmış süs ağacı. || Nahl-bend, ağaçları budayarak düzelten kimse. Balmumundan süs ağacı yapan kimse (yanlış olarak nakilbend de denirdi). || Nahl-sitan (veya nahl-zar), hurmalık. Fidanlık, ağaçlık. I| Nahl-i erg-van, meşhur bir lâle çeşidi. || Nahl-i mer-yem, Meryem’in doğum sancıları çektiği sırada altında oturduğu ve tutunduğu hurma ağacı. || Nahl-i matem (veya nahl-i muharrem), tabut. || Nahl-i tabut, tabuta konan çelenk. |j Nahl-i Tur, Musa peygamberin üstünde İlâhî nuru gördüğü kutsal ağaç.
— Ed. Esk. Uzun, ince vücutlu dilber: Cefa gördük o nahl-i nâz – perverden vefa derken / Bizimle akıbet bigâne çıktı aşina derken (Nabi). Nahl-i bülendini göricek sa-yedar olup / Can düştü bir yere dil-i bitap bir yere (Nailî).

— Folk. Gelin veya sünnet alayının önünde taşman balmumundan yapılmış ağaç.

— ANStKL. Folk. Nahit, demirden bir iskelet üzerine yapılır; üzeri balmumundan insan, hayvan şekilleri, meyveler, çiçekler, değerli taşlar, klaptan, sırma, yaldızlı kâğıt ve parlak tellerle süslenirdi. Bazı kaynaklar, Eski Yunan’daki Dionysos âyinlerinde de nahil şeklinde bir süs aracı kul’anıldığı-nı bildirir. Nahiller önceleri hurma ağacı biçiminde yapılırdı. Sonraları selvi biçiminde yapılmağa başlandı. Mumdan süsler, demir iskeletin kolları olan çengellere asılırdı. Bazı nahillerin boyu 18-20 m’yi bulur, 200-300 kişi tarafından ancak taşınabilirdi. Nahilin bir yerden başka bir yere götürülmesine «Mum alması» denirdi. Sultan düğünlerinde ve şehzadelerin sünnetlerinde daha saltanatlı nahiller düzenlenirdi. Murad IV zamanında (1623-1640) İstanbul’da dört dükkânda 55 nahilci çalışıyordu. Halk, nahile galat olarak nakil derdi.

♦ Nahle i. Esk. Tek hurma ağacı. || Tek fidan. (M)

Yorum yazın