Nahiye nedir – Nahiye ne demek

NAHİYE i. (ar. nahv’den nahiye). Esk. Kenar, bir şeyin yan kısmı, taraf, yön: Amma diğer ikisi Muaviye’nin vefatım i-şittikleri gibi birer nahiyeye gidip… (Cevdet Paşa). || Bölge: Yaralardan biri, kalp nahiyesine isabet etmişti (Vâ-Nû). || Civar, çevre.

— Anat. Esk. Nahiyei ıbtiye, koltukaltı bölgesi. || Nahiyei kataniye, bel bölgesi. || Nahiyei rakabiye, ense bölgesi. II Nahiyei ususiye, kuyruksokumu bölgesi. || Nahiyei zahriye, arka, sırt.

— 1da. Türkiye’de coğrafya, ülke ekonomisi, güvenlik ve mahallî hizmetler bakımından ilişkili kasaba ve köylerden meydana gelen, 11 İdaresi kanununa göre düzenlenmiş yönetim birimi. (Eşanl. BUCAK). [Bk. ANSİKL.] J| Nahiye komisyonu, nahiye meclisince a-İman kararlarm yürütülmesiyle görevli organ. (Nahiye müdürünün başkanlığında, nahiye meclisinin seçilmiş üyelerinden dördünün katılmasıyle meydana gelir. Nahiye meclisinin toplanma devreleri aracında bu kuruluşun görevlerini yürütür.) || Nahiye meclisi, nahiyenin yönetimi konusunda tekliflerde bulunan istişarî kurul. (Nahiyeye bağlı köy veya kasaba halkı arasından belediye meclisleri veya köy ihtiyar heyetlerince seçilen en az 12 kişi ile, meclisin tabiî üyeleri sayılan doktor, veteriner, tarım öğretmeni ve nahiye merkez ilkokulu müdüründen meydana gelir; yılda bir toplanır, dört yıl görev başında kalır.) || Nahiye müdürü, nahiyenin tam yetkili mülkî âmiri. (İçişleri bakanı tarafından tayin’ e-dilir ve valinin emrinde görev yapar. Bu göreve tayin edileceklerde lise bitirmiş, 30 yaşını geçmemiş ve bucak müdürlüğü meslek kursunu bitirmiş olma şartları aranır. Vali ve kaymakam ile nahiye halkı arasmda irtibat kurar, gerekli durumlarda kolluk kuvvetlerini kullanır.)

— ANSiKL. Jda. Nahiye’ler, il ve ilçelerden farklı olarak İçişleri bakanlığının kararı ve cumhurbaşkanının onayı ile kurulur. 1949’da çıkarılan 11 İdaresi kanu-nuyle nahiyelerin kuruluşundaki eksikler giderildi; doktor, sağlık memuru, veteriner, ebe, fen memuru, tarım memuru, tapu kâtibi, nüfus kâtibi gibi kamu görevlileriyle teşkilât genişletildi, nahiye sınırları içindeki belediyelerin ve köylerin ortak ih-tiyaçlarıyle uğraşacak nahiye meclisi ve nahiye komisyonu kurulması kabul edildi. Türkiye’de 1925’te 673 olan nahiye tODİam sayısı, 1971’de 887’ye yükseldi.

Yorum yazın