Nagam nedir

NAGAM çoğl. i. (ar. nağme’den nağam). Esk. Nağmeler, ezgiler: Olunca mail-i keder bu fıtrat-sema-harem / Dolar sımah-ı ruha binihaye uhrevî nagam (A. Ekrem Bo-layır). || Nagam-kâr, güzel sesler çıkaran, ezgiler söyleyen. || Nagam-perver («nağme seven»), türkü, ezgi söyleyen, güzel sesler çıkaran. || Nagam-perveran («nağme sevenler»), türkü söyleyenler, güzel sesler çıkaranlar: öter şu yanda nagamperveranm en güzeli / Dudaklarında Nedim’in o günkü bir gazeli (Tevfik Fikret). || Nagam-saz, türkü söyleyen, güzel sesler çıkaran: Üm-midime imanım olur sehper-pervaz / Bin-tevbe eğer ye’s ile oldumsa na gams az (Süleyman Nazif).

4 Nagamat çoğl. i. Esk. Nağmeler, ezgiler. (M)

Yorum yazın