Nadas nedir – Nadasa bırakmak

NADAS i. Tohum yataklarmı hazırlamadan önce toprağı yabanî otlardan temizlemek için yapılan altüst etme işi. || Yabanî otlardan temizlenmiş ve dinlendirilmiş olan ekilebilir toprak. || Nadas etmek, bir tarlayı temizlemek ve dinlendirmek; ertesi yıl ekim için toprağı hazırlamak. || Yeşil nadas, tarlaya bol yapraklı bir ürün (genellikle baklagillerden biri) ekildikten sonra, ürün olgunlaşmadan tarlanın sürülmesi. || Nadasa bırakmak, tarlayı ileride nadas etmek üzere ekmeden bırakmak.

— ANSİKL. Nadas, zararlı otları, özellikle ayrıkotu gibi çokyıllık bitkileri yok etmek, işlenmesi güç killi toprakların ekilmesini kolaylaştırmak, toprakta su birikmesini sağlamak amacıyle uygulanır. Nadasa bırakılan tarlanın işlenmesi, topraktaki çeşitli yedek maddelerin faydalı şekle dönüşmesi ve havadan alman azotun toprağa geçmesi için çok uygun bir durum yaratır. Ama iyi yapılan nadas pahalı olur; ileride elde edilecek ürünün maliyetini yükseltir; bu yüzden modern tarımda nadasa ancak arada bir başvurulur.

İyi bir nadas, sürme, kesek kırma, tırmıklama, kabartma, toprağı ufalama gibi birçok işlemi gerektirir.

♦ Nadaslık sıf. Nadas için ayrılmış olan: Nadaslık tarlalar. (LM)

Nade Ali, bektaşi ve kızılbaş virdi. (Bk. ANSİKL.)

— ANSİKL. Tasav. Bektaşi ve kızılbaşların özel törenlerde bir vird olarak okudukları Nade Ali ile ilgili değişik söylentiler vardır. Bir geleneğe göre Uhud savaşında, düşmanlar tarafmdan sıkıştırılan Hz. Mu-hammed bir ara Ali’yi yardıma çağırmak için Cebrail’den öğrendiği Nade Ali’yi okudu. Bunun üstüne Ali de buyurun anlamında «lebbeyk» diyerek geldi. Savaşçılara yardımcı oldu. Bu sözün, kızılbaş şairlerinden Zogaylı Huzaî’nin Arapça bir dört dörtlüğünden alındığını bildiren kaynaklar vardır. (M)

Yorum yazın