NABATÇA

NABATÇA i. Leng. Eski Nabat krallığında konuşulan dil.

— ANSiKL. Nabatça, Hicaz’dan Suriye’nin güney sınırlarına kadar uzanan eski Nabat krallığı (Başkenti Petra) topraklarında ortaya çıkarılan yazıtlar sayesinde bilinir. Bu metinlere Sin yarımadasında üç bin kadar gıaffitto veya İtalya, Roma ve Pouzzoles’de ele geçirilen belgelet eklenebilir. Nabatça yazılmış metinler bütünü M.ö. I. yy. ile M.S. II. yy. arasında kaleme alınmıştır. Nebatlılar araptır ve konuşma dilleri Arapça, yazı dilleri ise Aramcaydı. Gerçekten de, günümüze kadaı gelen yazıt kalıntılarının dili batı Aramca’dır (ama, bu öbekteki diğer lehçelere oranla İmparatorluk Aramca’sına daha yakındır). Yer isimleri ve kelime hâzinesinde Arapça’nın etkisi görülür. Nabatlılarm yazıları aram yazısından türemiştir. (L)

Yorum yazın