N.B.C. subayı

N.B.C. subayı, kimya biyolojik ve radyolojik harekâtın planlanmasında birlik kumandanının ve karargâhının özel danışmanına verilen ad. (NBC subayı, bu görevle ilgili birlik karargâh subaylarıyle işbirliği yapmak, ast birliklerin NBC eğitim ve faaliyetlerini kumandan adına takip ve denetlemekten sorumludur. Bu arada ayrıca karargâh içindeki belirli NBC görevlerini de yapmak, yine bu subayın esas görevidir. Birlik karargâhının her kısmı, kendisini ilgilendiren NBC harekâtı ve eğitimini birliğin NBC subayı ile koordine eder. Bu maksatla karargâhın personel, istihbarat, harekât, eğitim ve ikmal subayları da, kendi konularında ve çeşitli hizmetlerde NBC subayı ile temas ederek bu işbirliğinin gerçekleşmesini sağlarlar. (ML)

Yorum yazın