Müzdelife nedir

MÜZDELİFE, Mekke’de Mina ile Arafat arasında kutsal yer. Hacılar, hicrî takvimin 12. ayı olan zilhiccenin 9. ve 10. gecelerini (Kurban bayramı), Arafat dönüşünde, burada geçirirler. Ertesi gün Muhassır vâdisi izlenerek Mina’ya çıkılır. Bu yer için ayrıca, Maşer, Haram ve Cem adları da kullanılır. Müzdelife’de asıl kutsal yer Kuzah tepesidir. Admı eski fırtma tanrısı olan Kuzah’tan alır. Hz. Muham-med, bu yerin Islâmöncesi dönemdeki ö-nemini benimsemediği halde Müzdelife, eski kutsallığını sürdürdü. Azrakî’ye göre, tepenin üzerinde eskiden Müzdelife âteşinin yakıldığı bir kule vardı. Müzdelife gecesi bugün, aynı yerde bulunan camide yapılır. (M)

Yorum yazın