Mütemadi nedir – Mütemadi ne demek

MÜTEMADİ sıf. ve zf. (ar. medy > temadiden mütemadi). Aralıksız olarak devam eden, devamlı, uzayan: Bu adamların sözleri Salâhattin Beyin mütemadi redleri karşısında yavaş yavaş bir tehdit kılığı alır oldular (Sabahattin Ali).

— Huk. Mütemadi suç, hareketten doğan sonucun birden sona ermeyerek zaman içinde devam ettiği suç türü.

— ANSİKL. Huk. İşlenen suç sonucunda meydana gelen zararın belli bir süre devam etmesi, suça mütemadi suç niteliğini kazandırmaz: herhangi bir suçun mütemadi suç niteliğini kazanabilmesi için, kanunda yazılı sonucun belli bir süre devam etmesi gerekir, hukuka aykırı durumun failin iradesine dayanması da zorunludur. Ceza kanunlarının, zaman ve yürürlüğü bakımından anî ve mütemadi arasında fark vardır. Mütemadi suç hakkında, temadinin sona erdiği andaki ara kanunu uygulanır. Ayrıca zamanaşımı süresi de mütemadi suçlarda, temadinin sona ermesinden sonra başlar. Suçun muhakemesini yapacak yetkili mahkeme, temadinin sona erdiği yer mahkemesidir. Failin işlediği suçun mütemadi suç niteliğini taşıması, faile verilecek cezayı etkilemez; faile bir defa ve suçun karşılığı o-lan ceza verilir. (M)

Yorum yazın