Mütehassıs

MÜTEHASSIS sıf. ve i. (ar. huşüş > te-haşşuş’tan mütehaşşış). Bir bilim veya sanat dalında derinleşmiş (kimse), uzman. || Esk. Yalnız bir şeye ayrılmış olan, ayrı bir işte kullanılan.

— Tıp. Mütehassıs hekim, bütün faaliyetini hekimliğin bir dalma bağlayan ve bu dalda derin bilgiye sahip olan hekim. (Mütehassıs hekim bütün faaliyetini sadece ihtisası olan dala verir, genel hekimlik yapmaz; buna karşılık bir ihtisas dalında özel bilgiler edinen, fakat genel hekimlik yapmağa devam eden pratisyene, söz konusu ihtisas dalında yetkili hekim denir.) [MLf MÜTEHASSISLIK i. (mütehassıssan mü-tehassıs-lık). Mütehassıs olma hali, uzmanlık. (M)

Yorum yazın