Müteharrik

MÜTEHARRİK sıf. (ar. hareket > taharrüşten müteharrik). Kımıldayan, oynayan, dönüp hareket eden: iğne atılıp yere düşmeyecek olan bu koca müteharrik ve umumi meskenin içinde kendisiyle beraber ancak üç fesli vardı (Ömer Seyfeddin). || Hareket eden, işleyen: Sahillerinde elektrikle müteharrik omnibüsleri koşarken … (H.Z. Uşaklıgil). || Müteharrik bizzat, otomobil.

— Denize. Müteharrik arma, bir geminin arması üzerindeki işlek halatlardan meydana gelen donanım. || Müteharrik donanım, müteharrik arma. || Müteharrik gabya sereni, bir direkteki gabya serenlerinden aşağı yukarı indirilip kaldırılan gabya sereni. (Herhangi bir gabya sereni gibi kira [yukarı kaldırılma] edilir.) || Müteharrik güverte, otomobil taşıyan gemilerde ambar hacimlerinden imkân olduğu kadar yarar sağlamak için kullanılan, kurulup sö-külebilen ek güverte. || Müteharrik kızak, küçük tekneleri karaya çekmek gerektiğinde altlarına sürülerek tekneyle birlikte karaya çekilen kızak. Denize gemi indirme sırasında, sabit kızaklar üzerinde gemiyle birlikte denize kayan kızak. (Bk. KIZAK.) || Müteharrik makara, bir palanganın kaldırma veya çekme doğrultusunda hareket e-den makarası. || Müteharrik vardavele, sökülüp takılabilen vardavele.

— Fels. Esk. Hareketli.

— Gram. Esk. [Arap harfleri için] Harekesi olan. (M)

Yorum yazın